Subaru

Subaru

Subaru Forester 2000 TD

Subaru Impreza A/T 2000

Subaru Impreza WRX 2000 TURBO

Subaru Impreza WRX DBW 2500 TURBO

Subaru Impreza WRX STI 2000 TURBO

Subaru Impreza 2000 TD

Subaru Legacy 2.5 SOHC

Subaru Legacy 2000 TD

Subaru Outback 2.5 SOHC

Subaru Outback 2000 TD

Subaru Traviq 1600 16v

Subaru Traviq 1600 16v ECOFLEX

Subaru Traviq 2000 16v DI

Subaru Traviq 2000 16v DTI

Subaru Travig 2000 16v OPC

Subaru Traviq 2200 16v

Subaru Traviq 1900 CDTI